THEODOULI TERZIDOU
Team Leader
PANAGIOTIS KOSTOPANAGIOTIS
Deputy Leader
ANASTASIOS PANAGOPOULOS
Contestant
ATHANASIOS TAPRANTZIS
Contestant
EVANGELOS PIPIS
Contestant
PANAGIOTIS CHATZIMICHOS
Contestant