SEBASTIAN SZUBARTOWSKI
Team Leader
BARTOSZ ŁUKASIEWICZ
Deputy Leader
DOMINIK WAWSZCZAK
Contestant
KRZYSZTOF OLEJNICZAK
Contestant
MIKOŁAJ BULGE
Contestant
MIKOŁAJ WOLIŃSKI
Contestant