Jelena Hadži-Purić
Team Leader
Jasmina Dobrić
Deputy Leader
Veljko Radić
Contestant
Nikola Čuturić
Contestant
Aleksa Miljković
Contestant
Ognjen Marinković
Contestant